HTH-Novotech Sp. z o.o. Francuska 53, 40-028 Katowice
+48 32-2554276 | +48 32-2554071 | fax: +48 32-2554280

ZBIORNIKI BETONOWE

Nasza firma zajmuje się regeneracją zbiorników betonowych i tac podzbiornikowych stosowanych m.in. w przemyśle ciężkim, spożywczym, chemicznym, petrochemicznym itp.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie, odpowiedni sprzęt oraz sprawdzone powłoki zabezpieczające dobrane indywidualnie do każdej aplikacji.
Prace wykonujemy zarówno na wewnętrznych, jak i zewnętrznych powierzchniach zbiorników.
Do przygotowania podłoża stosujemy technologie takie jak obróbka strumieniowo-ścierna (na sucho lub na mokro), czy obróbka hydrodynamiczna wodą pod wysokim ciśnieniem (340 bar i więcej) z dodatkiem odpowiednich detergentów.
W przypadku dużego zanieczyszczenia podłoża chlorkami i siarczkami całe podłoże spryskujemy specjalnym preparatem o nazwie ChlorRid® do neutralizacji tych związków chemicznych.
Następnie do uzupełnienia ubytków oraz reprofilacji podłoża wykorzystujemy specjalne zaprawy mineralne i żywiczno-mineralne.
Do całościowego zabezpieczenia powierzchni używamy odpowiednio dobranych pod kątem odporności chemicznej, termicznej czy mechanicznej systemów żywicznych.
Jednym ze stosowanych materiałów o bardzo dużej odporności chemicznej, mechanicznej i termicznej jest rodzina powłok UCRETE firmy BASF, z powodzeniem przez nas aplikowana np. w zakładach mięsnych.
Wykonujemy także renowacje zbiorników wody pitnej (materiałami z odpowiednimi aprobatami)
i wody przeciwpożarowej.
Technologia zbiornika w zbiorniku
W przypadku mocno zniszczonych zbiorników betonowych, gdzie koszt napraw i reprofilacji jest na tyle wysoki, że ekonomicznie nieopłacalny, proponujemy alternatywne rozwiązanie w postaci technologii tzw. zbiornika w zbiorniku. Jest to zabezpieczenie podłoża poprzez montaż (kołkowanie) i zgrzanie folii lub płyt PEHD (polietylen wysokiej gęstości). Zaletą tego rozwiązania jest możliwość zastosowania na nierównym podłożu betonowym, co znacząco ogranicza koszty przygotowania podłoża. Innym benefitem użycia materiału PEHD jest jego wysoka odporność chemiczna (m.in. na ścieki czy agresywne media chemiczne) i mechaniczna.

  • ul. Francuska 53, 40-028 Katowice
  • +48 32-2554276 | +48 32-2554071 | fax: 032-2554280
  • e-mail: info@hth-ptt.pl

MASZ PYTANIA?

skorzystaj z formularza